Geen afbeelding

WINDENERGIE / RES

oktober 29, 2021 Moderator 0

Tot aan de concept-RES waren in veel regio’s vooral ‘professionele’ organisaties betrokken bij de RES. De nadruk lag op op het verzamelen van feiten en […]

Geen afbeelding

WERKSESSIES – MASTERPLAN

oktober 15, 2021 Moderator 0

  Op 15 juni 2021 hebben 3 werksessies plaatsgevonden onder leiding van de HvA, Urban studenten. Zij hebben een Rapport Drie werksessies bewonersplatform Reigersbos – […]

Geen afbeelding

BURENDAG 2021

oktober 14, 2021 Moderator 0

Burendag wordt landelijk gehouden. Centraal heeft gestaan het gesprek over aardgasvrij. Tijdens de markt en op zondagochtend. Samen met Stichting Woon! voor de kennisoverdracht. KARLOS […]

Geen afbeelding

Bestuur welkom

september 9, 2021 Moderator 0

Het bewonersplatform heeft sinds 8 september 2021 een bestuur,  opgericht bij notariele akte Na ruim 1 jaar voorbereiding. Dat na ongeveer 5 jaar bestaan. Er […]

Geen afbeelding

TUIN IN WORDING

augustus 22, 2021 Moderator 0

Wij van het Platform Gehandicapten Zuidoost hebben een initiatief geplant bij Stadsdeel Zuidoost 🌱 Door Corona kunnen wij elkaar niet meer in een binnenruimte ontmoeten […]

Geen afbeelding

STADSRANDEN WINDENERGIE

mei 9, 2021 Moderator 1

Zoeklocaties Windmolens Het gemeentebestuur van Amsterdam wil in het kader van duurzame en groene energie-transitie, 17 zeer grote windmolens, industriële turbines, extra laten plaatsen. Deze […]

Geen afbeelding

GEVRAAGD/GEKREGEN

april 21, 2021 Moderator 0

Als bewonersplatform willen wij informeren, stimuleren mee te doen. Om een bijdrage te leveren. Dit kan op allerlei manieren. Bijv. door een bepaalde taak uit […]

Geen afbeelding

LEEFBAAR – SCHOON 9 / 11

november 11, 2020 admin 0

  De entree van het parkeerterrein is op de stoep bijna elke dag vuil. Er kunnen soms geen mensen fastoenlijk langs passeren. Op deze plaats […]

Geen afbeelding

PR – BORD VOOR BEWONERS

november 11, 2020 admin 0

In het kader / belang van effectieve communicatie heeft dit info-bord in het Winkelcentrum tegenover Gall & Gall – OBA permanent beheer nodig. In deze […]

Geen afbeelding

– intro 8 december 2020

januari 8, 2021 Moderator 0

zijn wij met elkaar bijeen geweest hetzij niet in fysieke aanwezigheid. Dankzij het internet, programma ZOOM is het mogelijk geweest met elkaar in gesprek te […]