STADSRANDEN WINDENERGIE

Zoeklocaties Windmolens

Het gemeentebestuur van Amsterdam wil in het kader van duurzame en groene energie-transitie, 17 zeer grote windmolens, industriële turbines, extra laten plaatsen. Deze worden 150-200 meter hoog en staan gepland in een aantal zoekgebieden waaronder Groengebied – Amstelland, de Gaasperplas/Gaasperzoom, in Noord. Ook is er een zoekgebied dat Amstel III heet. Nu blijkt het bij de naam Amstel III helemaal niet te gaan om het bedrijventerrein Amstel III hier 4 kilometer vandaan, maar om het natuurgebied De Hoge Dijk/Reigersbos
en omgeving AMC /Holendrecht.

Afstandsnorm bedenkelijk

Turbines kunnen op zelfs 350 meter van woningen komen. Nergens anders in Europa, ook niet in Nederland, mogen deze zo dicht bij de mens staan en om goede redenen. Het lawaai en de lichtoverlast van deze molens is groot. Op een afstand van 1200 meter afstand wordt gezondheidsschade gemeld als gevolg van laagfrequent turbinegebrom, slagschaduw, fel knipperlicht ’s nachts en wiekslag. De afstandsnorm voor deze megawindturbines in bijvoorbeeld Duitsland is al minimaal 10x de tiphoogte, dat is de ‘paal’ zelf, plus de hoogte van de opstaande wiek erboven. Bij een tiphoogte van 200 meter, zou de afstand tot het eerste woonhuis, zorginstelling of bedrijf dus minimaal 2000 meter moeten zijn.

Natuur bedreigd

Natuurgebied De Hoge Dijk is een belangrijke (trek-)vogelroute, er nestelen vleermuizen en er het vormt met het zwemmeer tussen Gaasperplas, Ouderkerkerplas en Abcoudermeer een belangrijke rust-en voedselplek voor deze dieren. Van windturbines is bekend dat ze vele vogels, vleermuizen, nuttige insecten raken. De turbine bij de Ouderkerkerplas
(een ‘oud model’ en met 85 meter een ukkie) is met hoog hekwerk omgeven. Maar regelmatig, meters in de omtrek, liggen slachtoffers, dode dieren.

Volksgezondheid aangetast

Dit gebied is voor veel Gaasperdammers een belangrijk groen- en rustgebied. Er wordt volop gewandeld, gerend, gefietst, gezwommen en gevist. Plaatsing van mega-windmolens gaat de rust en het welzijn ernstig verstoren. De WHO, wetenschappers en artsen waarschuwen specifiek tegen de gezondheidsschade in het bijzonder bij kinderen. De zuid-ooster bevolking heeft – zowel stedelijk als landelijk- in vergelijking al een slechte fysieke en psychische gesteldheid. Het turbinelawaai veroorzaakt onder andere slapeloosheid, hartklachten, obesitas, concentratie- en geheugenstoornissen, leerproblemen en depressies. Veel bewoners hebben al helaas dergelijk klachten. Het is dan ook niet voor niets dat de gemeente daar in het nieuwe Masterplan veel aandacht aan besteedt om het tij te keren.

Datacentra

De geplande turbines zijn voor het grootste deel bedoeld voor de energievreters van de 8 datacentra van Equinix die in Zuidoost gevestigd zijn vanwege de gunstige belastingvoor-waarden maar de buitenlandse markt bedienen. Mét de belofte van de Amsterdamse overheid voor steun bij duurzame energie. Wind-op-land klinkt misschien groen en duurzaam maar is inefficiënt, kostbaar en maakt mensen ziek en de natuur kapot. En ………… dat is niet in geld uit te drukken.

Alternatieven, positief

Maar hoe zit het dan met onze behoefte aan energie straks? De huizen in Groningen mogen toch nog niet verder onbewoonbaar worden? Duurzame energie-transitie vindt iederéén toch belangrijk? Goede vragen en gelukkig is er een bevredigend antwoord: megawind-turbines in de stad of in de natuur zijn helemaal niet nodig! Met de turbines in het westelijk havengebied en voldoende zon-op-dak, ook op huurwoningen, kan in de energiebehoefte van alle Amsterdammers worden voorzien.

Draagvlak

Onze overheid heeft toegezegd dat er alleen turbines komen als er draagvlak bestaat bij de betreffende bewoners in het gebied, na een uitgebreid participatietraject. Voorzover bekend is er behalve de Raadsbrief Gemeente Amsterdam aan bewoners 15 februari 2021, niet eerder of nauwelijks overheidsinformatie direct gecommuniceerd.

Stedelijk wordt wel informatie verspreid via de website van de Gemeente Amsterdam. Alleen wie bezoekt deze regelmatig. En ….. niet iedereen heeft toegang, middelen tot internet.

Niemand kreeg informatie over voor-of nadelen van de plaatsing. Er is hier in de buurt geen participatietraject bekend, laat staan dat er draagvlak is gevormd. Is ú iets gevraagd?

Meer informatie hierover vindt u op https://www.stopwindturbinesgeingebied.nl/
Op 8 mei is symbolisch bij de Stopera een petitie mwr 20.000 handtekeningen overhandigd aan de burgermeester van Amsterdam en een optocht met linten –  teksten gehouden naar de Dam en het Westerpark, waar een slotmanifestatie heeft plaatsgevonden.

Wanneer u nadere uitleg op prijs stelt of actie wilt ondernemen,
kunt u direct contact met ons leggen via zuidoost@windalarm.amsterdam

Met dank voor uw belangstelling -en steun.

Werkgroep Windalarm Zuidoost

 

Enkele bronnen:

https://www.vogelbescherming.nl/docs/e3b4524d-5cc2-4565-a65e-3226a124837e.pdf?_ga=2.239477507.1266987092.1613932280-750882057.1610890403

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/windmolens-maken-wel-degelijk-ziek.htm

https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/

https://www.gelderlander.nl/bronckhorst/artsen-slaan-alarm-windmolens-gevaarlijk-voor-gezondheid~a975b23d/

1 Reactie

  1. Al is het wat duurder, waterstof is dan de oplossing want verziekt geen rust, geen natuur, zorgt niet voor slapeloze nachten, veroorzaakt geen hartklachten, verziekt niet het landschap en wat nog meer. Er worden vanzelf verbeteringen gevonden bij pruceren van waterstof naarmate er meer kennis komt zoals met alles. Plant bomen ipv windturbines.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*