BESTUUR

Het bewonersplatform heeft sinds 8 september 2021 een bestuur,  opgericht bij notariele akte Na ruim 1 jaar voorbereiding. Dat na ongeveer 5 jaar bestaan. Er is een overgangsbestuur. Uit de voorbereidende werkgroep hebben 2 bewoners zich voorlopig beschikbaar gesteld deze kar te trekken in de hoop, dat andere bewoners tezijnertijd bereid zijn om hun taak over te nemen. Met dank aan het Fonds voor Zuidoost, welke een bedrag van 800 Euro heeft toegekend voor deze formele oprichting. Bij notaris Derkman in Abcoude. Passend bij de doelstelling van dit platform om wijkeconomie te bevorderen. Deze notaris is het dichtste bij gevestigd en heeft 796,45 Euro gedeclareerd. De statuten zijn gelijk voorzien van nieuwe bepalingen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Een nieuwe fase:

Na ongeveer 5 jaar gefunctioneerd te hebben als informele organisatie wordt er geschiedenis geschreven. Na deze periode van goedwillende burgers met een hart voor de buurt. Wisselend in aantal en van inzet. Heel gewaardeerd. Niet in geld uit te drukken. Echter niet stabiel genoeg. Onvoldoende effectief. Als bewoners gaan wij door middel van een rechtsvorm als organisatie meer positie innemen om meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Met meer zeggenschap, meer invloed en meer participatie in de domeinen van het leven. In onze lokale samenleving, Reigersbos. Verantwoording afgeleggend naar medebewoners en derden. Door middel van het verschaffen van inzicht, beraadslaging, terugkoppeling en door communicatie.

Sinds 14 november 2021 heeft is het bestuur helaas niet volledig geweest. Echter na enig geduld is de nieuwe voorzitter tijdenst de buurtborrel op 29 september 2022 welkom geheten.

Muriel Richard, voorzitter
Gijs van Deuren, secretaris
Mahmoud Mohammed, penningmeester

 

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*