BUURTBUDGET

Op 24 februari 2022 heeft in de Kazerne de startbijeenkomst buurtbudget Reigersbos plaatsgevonden. Bewoners mogen samen met organisaties, instellingen, ondernemers activiteiten aandragen, welke een bijdrage leveren in meer betrokkenheid en cohesie in de buurt, waarbij het eigenaarschap voor de directe leefomgeving vergroot wordt. En waarbij de buurt versterkt wordt sociaal – organisatorisch.

Vervolgens is op 28 april en 19 mei een algemene bewonersavond gehouden om ingeleverde ideeen te bespreken, bijeen te brengen in thema’s om samen tot een plan voor de buurt te kunnen komen. Tussendoor zijn de bewoners door een flyer huis aan huis verspreid gevraagd te komen met ideeen. Wanneer gewenst, kunt u hiervan de verslagen opvragen.

En op 4 juni heeft het bewonersplatform zich gepresenteerd door een marktkraam tijdens de braderie. Mede om met bewoners in gesprek te gaan. Om hun betrokkenheid te vergroten is een bewonersenquete gemaakt. Wanneer u wilt, kunt u deze nog altijd invullen op deze link

Organisaties, ondernemingen, professionals en andere belangstellenden kunnen deze enquete eveneens invullen.

Volgens de planning is het de intentie om 1 juli een plan voor de buurt in te dienen bij het stadsdeel.

Voor meer gedetailleerde informatie over het buurtbudget kunt u de website van de Gemeente bezoeken.

Wanneer u wilt meedoen, dan kunt u dat aangeven. Op welke wijze ligt open.
U kunt hiervoor een email versturen naar buurtbudget@bewonersreigersbos.nl

Met dank voor uw belangstelling, meedoen.