BUURTBUDGET

Op 24 februari 2022 heeft in de Kazerne de startbijeenkomst buurtbudget Reigersbos plaatsgevonden. Bewoners mogen samen met organisaties, instellingen, ondernemers activiteiten aandragen, welke een bijdrage leveren in meer betrokkenheid en cohesie in de buurt, waarbij het eigenaarschap voor de directe leefomgeving vergroot wordt. En waarbij de buurt versterkt wordt sociaal – organisatorisch.

Zie verslag bijeenkomst buurtbuurtget Reigersbos in Kazerne 24-02-2022 met bijlagen Met een inventarisatie van ideeën. Zowel van 24/2 als voorgaand vanuit het bewonersplatform.

Voor een audio-visuele indruk over de startbijeenkomst en de PR in de buurt:

Voor meer gedetailleerde informatie over het buurtbudget kunt u de website van de Gemeente bezoeken.

Fase 1 heeft op 24 / 2 plaatsgevonden: informeren, uitleggen, kennismaken.

In het verslag is dan ook een presentatie van het buurtbudget van het stadsdeel opgenomen.

Fase 2 is de volgende stap: coalitievorming: commitment in de buurt, penvoerder kiezen.

verslag Bewonersplatform Reigersbos – buurtbudget – 28 april 2022

Op 19 mei en 9 juni zijn hiervoor 2 avonden gepland.

Wanneer u wilt meedoen, dan kunt u dat aangeven. Op welke wijze ligt open.
U kunt hiervoor een email versturen naar buurtbudget@bewonersreigersbos.nl

Met dank voor uw belangstelling, meedoen.