Geen afbeelding

SAMEN EEN PLAN NIEUWS

november 16, 2022 Moderator 0

In de gemeentekrant van Amsterdam kunt een interview lezen van de voorzitter over het buurtbudget. Zie https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/zuidoost/nieuws/buurtbudget-reigersbos-uitgekeerd/ Het blijkt, dat deze krant in een aantal […]

Geen afbeelding

Onderteken referendum

februari 21, 2022 Moderator 0

In de Provincie Noord-Holland en dus ook Amsterdam mogen windturbines niet dichterbij woningen staan dan 600 meter. Die afstandsnorm is beter dan de rijksnorm, die […]

Geen afbeelding

BUURTFILM WELKOMSTBRUG

december 22, 2021 Moderator 0

Reigersbos FILM WELKOMSTBRUG in samenwerking met ABFF Buurtfilms 2021 Is een documentaire van ongeveer 11 minuten. Bedoeld om met medebewoners in Reigersbos contact te komen. […]

Geen afbeelding

BESTUUR

december 20, 2021 Moderator 0

Het bewonersplatform heeft sinds 8 september 2021 een bestuur,  opgericht bij notariele akte Na ruim 1 jaar voorbereiding. Dat na ongeveer 5 jaar bestaan. Er […]

Geen afbeelding

WERKSESSIES – MASTERPLAN

oktober 15, 2021 Moderator 0

  Op 15 juni 2021 hebben 3 werksessies plaatsgevonden onder leiding van de HvA, Urban studenten. Zij hebben een Rapport Drie werksessies bewonersplatform Reigersbos – […]

Geen afbeelding

BURENDAG 2021

oktober 14, 2021 Moderator 0

Burendag wordt landelijk gehouden. Centraal heeft gestaan het gesprek over aardgasvrij. Tijdens de markt en op zondagochtend. Samen met Stichting Woon! voor de kennisoverdracht. KARLOS […]

Geen afbeelding

TUIN IN WORDING

augustus 22, 2021 Moderator 0

Wij van het Platform Gehandicapten Zuidoost hebben een initiatief geplant bij Stadsdeel Zuidoost 🌱 Door Corona kunnen wij elkaar niet meer in een binnenruimte ontmoeten […]

Geen afbeelding

STADSRANDEN WINDENERGIE

mei 9, 2021 Moderator 1

Zoeklocaties Windmolens Het gemeentebestuur van Amsterdam wil in het kader van duurzame en groene energie-transitie, 17 zeer grote windmolens, industriële turbines, extra laten plaatsen. Deze […]