Het bewonersplatform

Het bewonersplatform bestaat uit bevlogen mensen uit Reigersbos , bewoners en ondernemers. Deze mensen werken als vrijwilliger voor de buurt op een veelheid aan gebieden zoals, wonen en werken, sociale samenhang, onderwijs, openbaar groen en nog veel meer.

bewonersplatformreigersbos@gmail.com

Deze website is gemaakt door het bewonersplatform Reigersbos om bewoners en geinteresseerden te informeren over onze wijk.

Binnen het bewonersplatform zijn verschillende werkgroepen. Een van de werkgroepen is werkgroep LosinReigersbos. 28 September 2019 is het weer zover en zal de 2e editie van Festival LosinReigersbos plaatsvinden in het winkelcentrum. Check hier voor meer info.

Er staat een beschrijving van de wijk op wikipedia

De meest recente updates van de wijk vindt je op de website van gemeente Amsterdam 

Daarnaast is er een pagina van ons winkelcentrum

Voor Zuidoost Duurzaam

Kijk ook op de site van bewoners-h-buurt.nl

Kijk ook op de site van bewoners-g-buurt.nl