Organisatie

Model bestuursvorm voor de Stichting Bewoners Platform Reigersbos in oprichting:

De bestuursleden van een gangbare stichting met 3 leden zijn kwetsbaar zakelijk-prive en gezien de doelen, deze zijn zodanig groot, vereisen zoveel inzet, dat deelname aan het bestuur als vrijwilliger op de lange termijn niet langer is vol te houden. Daarbij is het moeilijk om een breder draagvlak bij en vanuit bewoners te creëren.
Een bestuur, die statutair alles bepaalt, commissies instelt voor de doelen, zonder een raad van advies, past niet goed bij de doelstelling, welke is geformuleerd.

Om deze reden heeft dheeft het bewonersplatform gekozen voor een ander model, welke gebaseerd is op het model van de Stichting Hart voor de K-buurt. Deze komt een meer democratische opzet tegemoet.

De stichting heeft een algemeen bestuur, die toezicht houdt, met een uitvoerend dagelijks bestuur,
welke samen met het uitvoerend team het beleid bepaalt in concrete plannen;
gevoed door de buurt, bijgestaan, met een raad van advies, welke bestaat uit bewoners
uit de commissies en bewoners-professionals afkomstig uit het netwerk van de buurt.
De adviezen van de Raad van Advies zijn bindend.

Zie Organogram Bewonersplatform Reigersbos 15 september 2020

Ten aanzien van het uitvoeringsteam is het streven om de deelnemers van het bewonersplatform in hun kracht zetten zowel op vrijwilligheidsbasis als professioneel. Betaald werk, nodig in geval van bepaalde taken om kwaliteit te leveren, continuïteit te
behouden en in geval van projectmatig werken.