Missie

Onze missie is om de bewoners van Reigersbos te activeren, verbinden en versterken zodat er een leefbare buurt behouden blijft!

We werken aan verschillende thema’s:

Infrastructuur:

 • Openbare ruimte
 • Verkeer
 • Bestrating
 • Fietsenrekken
 • Parkeren
 • Groen – natuur & recreatie
 • Winkelcentrum
 • verlichting

Toekomst:

 • Ontwikkeling
 • Kansen
 • Duurzaamheid PV/Isolatie

Community Building:

 • Meehelpen / participatie
 • Saamhorigheid
 • Buurthuis/Buurtkamer

Uitbreiding bewonersplatform:

 • Toelatingscriteria deelnemers
 • Werven en binden actieve bewoners

Sturing van en naar gemeente!

Events:

 • Buurtfeest
 • Avondvierdaagse
 • Ondernemersbijeenkomsten
 • Buurtborrel
 • Leuke initiatieven
 • Los in Reigersbos
 • Buurt BBQ

Behoeftebepaling:

 • Buurtinterview
 • Schouwen
 • Ideeenbus

Zichtbaarheid/Info en kennis delen:

 • Facebook
 • Activiteitenkalender
 • Nieuwsbrieven

Veilig-Heel-Schoon:

 • Afval, halen en brengen
 • Handhaving

(Medische) Veiligheid:

 • BHV
 • EHBO
 • AED