– INTRO

in 2021 zijn wij 2x met elkaar bijeen geweest hetzij met minder mensen. Dankzij het internet, programma ZOOM is het mogelijk geweest met elkaar in gesprek te gaan over zaken en mensen, die ons in de buurt ter harte gaan. Helaas niet helemaal optimaal. Niet voor iedereen weggelegd. Vandaar dit bericht. Ook voor hen, die meer willen weten.

Onder andere:

Het platform wil een rechtsvorm aanvragen. Voor de oprichting heeft het Fonds voor Zuidoost een subsidie aanvraag toegekend. Wij zijn nu 4 maanden op zoek naar mensen, die hun schouders willen zetten onder de Stichting Bewonersplatform Reigersbos. De vacatures voor de werving van 3 bestuursleden staan op de VENZO-website. U kunt kandidaten aandragen. Of zelf reageren. Dat kan via de ActieWeblog van het platform. Wij zijn benieuwd. Bedankt.

Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijke activiteiten in 2021. Wij hopen als platform te komen tot een structuur, waarbij deze blijvend gefaciliteerd worden. Er zijn veel activiteiten aangedragen direct en indirect vanuit ons midden als bewoners van de buurt. Aan te geven door wie. Ongeveer 40 verschillende activiten zijn samen bijeen als een pakket, welke wordt voorgelegd aan de gemeente. In welke mate al deze activiteiten doorgang kunnen vinden, hangt af van de Corona – maatregelen en het beschikbare budget, de ruimte en de plaats. Hierbij werken wij samen met de Kazerne, broedplaats voor kunstenaars en creatieve ondernemers.

We hebben in december 2020 met Eigen Haard op bezoek gehad in de zoom van het platform. Gesproken en aandacht besteed aan aardgasvrij en de verduurzaming. Het is belangrijk om over de voortgang van deze 2 processen goed en regelmatig te communiceren. Zowel voor huurders als voor woningeigenaren, die in VVE’s georganiseerd zijn. Gezamenlijke vergaderingen vinden immers niet plaats. En het is van belang de plannen en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. In Reigersbos als buurt is het huizenbezit heel divers. Een overzicht maken van de alle VVE’s is een allereerste stap.

Er zal zeker een start worden gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen. In Reigersbos lijkt deze nog op on hold te staan vanwege de complexiteit. Er dienen per woongebied passende oplossingen te worden uitgewerkt. Samen als bewoners met de woningcorporaties. In Holendrecht is de Groene Hub gevestigd, houdt zich bezig met de vergaande plannen van de Gemeente. De eneregie-transitie in de buurt staat in de actuele lijst activiteiten.

De gemeente Amsterdam is bezig met het zoeken van locaties voor windmolens aan de stadsranden van de stad. In dit verband is een brief van de raad huis aan huis verspreid. Zie Raadsbrief Gemeente Amsterdam aan bewoners 15 februari 2021 Met een kaart van de huidige zoeklocaties. Op de website van het platform kunt u meer informatie lezen en als bewoner reageren. Door een petitie te ondertekenen en in te spreken. Om deze reden hebben actieve bewoners een poster met uitleg verspreid in Holendrecht, Reigersbos en Gein.

In het kader van de gevelaanpak van de woningen gelegen boven het winkelcentrum, is op Reigersbos 70 een modelwoning ingericht, waarbij 4 verschillende scenario’s inzichtelijk worden gemaakt. Al naar gelang gebruik energie. Een speciciaal verduurzamingsproject in samenwerking met Stichting !WOON.