– INTRO

Welkom bestuur bewonersplatform 8 september 2021

in 2021 zijn wij minder met elkaar bijeen geweest. Dankzij het internet, via ZOOM is het mogelijk geweest met elkaar in gesprek te gaan over zaken en mensen, die ons in de buurt ter harte gaan. Helaas niet helemaal optimaal. Niet iedereen die wil, kan meedoen. Voor hen, die meer willen weten een terugblik:

Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijke activiteiten in 2021. Wij hopen als platform te komen tot een structuur, waarbij deze blijvend gefaciliteerd worden. Ondergebracht in het buurtbudget van het stadsdeel. Deze activiteiten zijn aangedragen direct en indirect vanuit ons midden als bewoners uit de buurt. In welke mate deze activiteiten uiteindelijke doorgang zullen vinden, hangt af van de Corona – maatregelen, het beschikbare budget, de ruimte en de plaats. Hierbij werken wij samen met de Kazerne, broedplaats voor kunstenaars en creatieve ondernemers.

We hebben in december 2020 met Eigen Haard op bezoek gehad in de zoom van het platform. Gesproken en aandacht besteed aan aardgasvrij en de verduurzaming. Het is belangrijk om over de voortgang van deze 2 processen goed en regelmatig te communiceren. Zowel voor huurders als voor woningeigenaren, die in VVE’s georganiseerd zijn. Gezamenlijke vergaderingen vinden immers niet plaats. En het is van belang de plannen en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. In Reigersbos als buurt is het huizenbezit heel divers. Een overzicht is van groot belang. Wat betreft de organisaties, groepen Reigersbos – Amsterdam is 3 augustus 2021 een lijst gemaakt.

In de toekomst zal zeker een start worden gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen. In Reigersbos lijkt deze nog op on hold te staan vanwege de complexiteit. Er dienen per woongebied passende oplossingen te worden uitgewerkt. Samen als bewoners met de woningcorporaties. In Holendrecht is de Groene Hub gevestigd, houdt zich bezig met de vergaande plannen van de Gemeente. De eneregie-transitie in de buurt staat in genoemde lijst van activiteiten.

In de 1-ste helft van dit jaar is veel informatie gezet over het zoeken van locaties voor windmolens aan de stadsranden van de stad. In dit verband is bericht op de website van het platform geplaatst op 9 mei. Sindsdien zijn er ontwikkelingen. Na de vakantie zal meer duidelijkheid komen. een brief van de gemeenteraad huis aan huis verspreid. Om deze reden hebben actieve bewoners een poster met uitleg verspreid in Holendrecht, Reigersbos en Gein.

In het kader van de gevelaanpak van de woningen gelegen boven het winkelcentrum, is op Reigersbos 70 een modelwoning ingericht, waarbij 4 verschillende scenario’s inzichtelijk worden gemaakt. Al naar gelang gebruik energie. Een speciciaal verduurzamingsproject in samenwerking met Stichting !WOON.

Op 15 juni heeft een werksessie plaatsgevonden in samenwerking met studenten van de HvA. In de Kazerne. Heel opbouwend over enkele aan te pakken zaken in de buurt. Dit alles krijgt dit jaar nog een vervolg.