– INTRO

In 2020 en vooral in 2021 zijn wij minder met elkaar bijeen geweest. Door de Corona. Dankzij het internet, via ZOOM is het mogelijk geweest met elkaar in gesprek te gaan over zaken en mensen, die ons in de buurt ter harte gaan. Helaas niet helemaal optimaal. Niet iedereen die wil, kan meedoen. Voor hen, die meer willen weten een terugblik:

We hebben in december 2020 met Eigen Haard op bezoek gehad in de zoom van het platform. Gesproken en aandacht besteed aan aardgasvrij en de verduurzaming. Het is belangrijk om over de voortgang van deze 2 processen goed en regelmatig te communiceren. Zowel voor huurders als voor woningeigenaren, die in VVE’s georganiseerd zijn. Gezamenlijke vergaderingen vinden immers niet plaats. En het is van belang de plannen en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. In Reigersbos als buurt is het huizenbezit heel divers.

In het kader van de gevelaanpak van de woningen gelegen boven het winkelcentrum, is op Reigersbos 70 een modelwoning ingericht, waarbij 4 verschillende scenario’s inzichtelijk worden gemaakt. Al naar gelang gebruik energie. Een speciciaal verduurzamingsproject in samenwerking met Stichting !WOON.

In de toekomst zal zeker een start worden gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen. In Reigersbos lijkt deze nog op on hold te staan vanwege de complexiteit. Er dienen per woongebied passende oplossingen te worden uitgewerkt. Samen als bewoners met de woningcorporaties. In Holendrecht is de Groene Hub gevestigd, houdt zich bezig met de vergaande plannen van de Gemeente. De eneregie-transitie in de buurt staat in genoemde lijst van activiteiten.

In de 1-ste helft van 2021 is veel informatie op de website van het bewonersplatform geplaatst over het zoeken van locaties voor windmolens aan de stadsranden van de stad. Om deze reden hebben actieve bewoners een poster met uitleg verspreid in Holendrecht, Reigersbos en Gein. In het najaar heeft de reflectiefase fase plaatsgevonden.

Op 15 juni heeft een werksessie plaatsgevonden in samenwerking met studenten van de HvA. In de Kazerne. Heel opbouwend over enkele aan te pakken zaken in de buurt, zoals verlichting, vervuiling en stageplekken. Dat in het kader van het MasterPlan.

Het bewonersplatform Reigersbos is opgericht per 8 september 2021.

Er een inventarisatie gemaakt van activiteiten in 2020, van 2020-2021 en nieuw 2021. Wij hopen als platform te komen tot een structuur, waarbij deze gefaciliteerd wordt. Dat de voorgenomen activiteiten in het buurtplan van Reigersbos 2022 ondergebracht kunnen worden bekostigd vanuit het buurtbudget van het stadsdeel.

In de afgelopen 2 jaar zijn deze activiteiten aangedragen direct en indirect vanuit ons midden als bewoners uit de buurt. In welke mate deze activiteiten uiteindelijk doorgang zullen vinden, hangt af het beschikbare budget, de ruimte en de plaats. Hierbij werken wij samen met de Kazerne, broedplaats voor kunstenaars en creatieve ondernemers.
In het kader van de planvorming is een overzicht is van groot belang. De behoefte aan een sociale kaart is in Zuidoost groot. Wat betreft de organisaties, groepen Reigersbos – Amsterdam is per 3 augustus 2021 een lijst gemaakt.