Ontwikkelbuurt Reigersbos

Reigersbos is een ontwikkelbuurt

De gemeente investeert fors in 32 buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Per buurt wordt er met de bewoners, corporaties en overige partijen gekeken naar wat de prioriteiten zijn en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Door te investeren in de woningen, maatschappelijke accommodaties, basisvoorzieningen, buurteconomie en leefomgeving, ontstaan toekomstbestendige en evenwichtige buurten.

De bewoners kunnen op deze wijze mee profiteren van de groei en ambities in Amsterdam. Jaarlijks stellen we  €10 miljoen beschikbaar voor de ontwikkelbuurten.

De 5 doelstellingen

  • Verbetering van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en gebouwde voorzieningen.

  • Verbetering van de leefbaarheid.

  • Verbetering van de sociaal economische positie van de buurt en haar bewoners.

  • Koppeling van stedelijke ontwikkelingsgebieden met strategische buurtontwikkeling.

  • Verbetering van de energetische kwaliteit (duurzaamheid) van de woningen – waaronder het Aardgasvrij maken van bestaande en nieuwbouw

Kijk op de website van gemeente Amsterdam voor de actuele bestuursopdracht ontwikkelbuurten.

In het kader van Reigersbos als ontwikkelbuurt, zijn er in Reigersbos meerdere partijen actief.

Placemaking heeft een opdracht om de openbare ruimte rondom het winkelcentrum op te knappen.

PLYGRND heeft de opdracht om sociale vraagstukken op te pakken en hebben van 1 mei tot half juli 2019 een Hoodlab in de wijk geplaatst bij basisschool de Tamboerijn.

In het kader van duurzaamheid is het AMS gestart met een Urban Living Lab. Aan de hand van dit onderzoek zal er een gevelaanpak moeten plaatsvinden bij alle VVE’s. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente en stichting !Woon.