Ontwikkelbuurt

De gemeente investeert fors in 32 buurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Per buurt wordt er met de bewoners, corporaties en overige partijen gekeken naar wat de prioriteiten zijn en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Door te investeren in de woningen, maatschappelijke accommodaties, basisvoorzieningen, buurteconomie en leefomgeving, ontstaan toekomstbestendige en evenwichtige buurten.

De bewoners kunnen op deze wijze mee profiteren van de groei en ambities in Amsterdam.
In de periode 2019-2022 wordt jaarlijks €10 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkelbuurten.

De 5 doelstellingen

 • Verbetering van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en gebouwde voorzieningen.
 • Verbetering van de leefbaarheid.
 • Verbetering van de sociaal economische positie van de buurt en haar bewoners.
 • Koppeling van stedelijke ontwikkelingsgebieden met strategische buurtontwikkeling.
 • Verbetering van de energetische kwaliteit (duurzaamheid) van de woningen –
  waaronder het Aardgasvrij maken van bestaande en nieuwbouw

In dit kader zijn voor Reigersbos door de Gemeente als doelen gesteld de volgende punten:

 • Verbeteren van de leefbaarheid en routes met aandacht voor sociale veiligheid.
  Onder andere een verbeterde Reigersbosdreef.
 • Verkennen van de mogelijkheden voor woningbouw langs de Reigersbosdreef.
  Met de bedoeling dat bewoners in Gaasperdam en in Reigersbos de mogelijkheid
  hebben om door te stromen naar een andere woning.
 • Op peil brengen van maatschappelijke voorzieningen. Onder andere door een
  buurtfunctie en een buurtkeuken in Reigersbos te maken.
 • Verbeteren van de kwaliteit en duurzaam maken van de woningen.
  En de buurt toekomstbestendig maken.
 • Verbeteren en versterken van het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen
  in het winkelcentrum Reigersbos.
 • Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen. Onder andere
  opknappen en verbeteren van de sport- en speelvoorzieningen.

In het kader van duurzaamheid is het AMS gestart met een Urban Living Lab.
Interessant leesmateriaal voor Engelssprekenden.
In onderzoek is gaande de gevelaanpak bij alle VVE’s.
Voor meer informatie over wonen en specifieke vragen kunt u terecht bij Stichting !Woon.