Partners

Aangezien het bewonersplatform een informeel netwerk van bewoners is, zijn  de contacten minder frequent met derden. Deze hangen bovendien af van wat de actieve bewoners nodig vinden. Waar zij voor willen inzetten. Heel divers. Verrijkend. Leerzaam. Uitdagend.

Partners zijn:

  • Professionals uit de buurt, zelfstandig.
  • Professionals in de buurt, werkzaam bij een organisatie, (overheids)instelling
  • andere bewonersplatformen, zoals Hart voor de Kbuurt, overkoepelend GOGD
  • Het gebiedsteam van Gaasperdam-Driemond voor de buurt Reigersbos
  • De Kazerne, broedplaats van kunstenaars en creatieve ondernemers
  • De expertise van Stichting !Woon, bijv. aanbod menukaart
  • De ondernemers van Winkelcentrum Reigersbos, de markt