Partners

Aangezien het bewonersplatform een informeel netwerk van bewoners is, zijn  de contacten minder frequent met derden. Deze hangen bovendien af van wat de actieve bewoners nodig vinden. Waar zij zich voor willen inzetten. Heel divers. Verrijkend. Leerzaam. Uitdagend.

Partners zijn:

  • Professionals uit de buurt, zelfstandig.
  • Professionals in de buurt, werkzaam bij een organisatie, (overheids)instelling
  • andere bewonersplatformen, zoals Hart voor de Kbuurt,
  • overkoepelend Wijkoverleg Gaasperdam verkort WOG
  • Het gebiedsteam van Gaasperdam-Driemond voor de buurt Reigersbos
  • De Kazerne, broedplaats van kunstenaars en creatieve ondernemers
  • De expertise van Stichting !Woon, bijv. aanbod menukaart
  • De ondernemers van Winkelcentrum Reigersbos, de markt

 

Overzicht organisaties, groepen Reigersbos – Amsterdam, 3 augustus 2021

Er is heel grote behoefte om een overzicht te verkrijgen over diverse organisaties in de buurten. Minimaal om tot een sociale kaart te komen. Bedrijven vallen daar eveneens onder, wanneer sprake is van een winkelcentrum, van wijkeconomie. Er zijn zelfs in woningen kleine ondernemingen hier en daar gevestigd, denk o.a. aan een kapper.

Het GOGD is bezig meer van deze gegevens te verzamelen om deze op de www.wogaasperdam.nl website te plaatsen. Vanzelfsprekend dankzij  allerlei bronnen, rekening houdend met de privecy.