Raad van Advies

Deze raad is ondersteunend ten aanzien van de uitvoering van de concrete doelen door de actieve bewoners, welke als een team samenwerken met het bestuur op afstand. De adviezen van de raad zijn bindend.

Deze raad bestaat uit actieve bewoners en professionals al dan niet werkzaam zelfstandig en/of wonend in Reigersbos.
De samenstelling is nog niet vastgesteld, wordt t.z.t. nader uitgewerkt.