Raad van Advies

Deze raad is ondersteunend ten aanzien van de uitvoering van de concrete doelen door de actieve bewoners, welke als een team samenwerken met het bestuur op afstand. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. De notaris heeft aangegeven, dat het advies van deze raad niet dwingend of bindend kan zijn. Aangezien het bestuur de eindverantwoording draagt.

Deze raad bestaat uit actieve bewoners en professionals al dan niet werkzaam zelfstandig en/of wonend in Reigersbos.
De samenstelling is nog niet vastgesteld, wordt t.z.t. nader uitgewerkt. De raad komt 2x per jaar bijeen.