3. Sociaal, zorg en veiligheid

Het bewonersplatform is een informeel netwerk uit de buurt.
Er zijn allerlei zorgvragen. En niet altijd weet men dan waar men dan terecht kan. Er is geen gids meer zoals vroeger en op internet is het aanbod van hulp, begeleiding en advies zo veel omvattend en fragementarisch dat men door de bomen heen het bos niet meer ziet. Een overzicht voor de buurt. Dat ligt ergens in een la.

Gelukkig er hiervoor speciaal in Zuidoost onderstaande flyer samengesteld als wegwijzer. Met telefoonnummers voor contact. Activeer onderstaand link van.

Georganiseerde-Informele-Zorg-ZuidOost-1

Meer inhoud is nog door de werkgroep aan te leveren. Deze bestaat nu uit 2 bewoners. In geval van interesse. Meldt u zich aan !