GIFTEN-SPONSERING

Steun Financieel

 

 

 

Steun financieel:

Als informele organisatie sinds het bestaan van het platform beschikt zij niet over eigen geldelijke middelen.
Giften bestemd voor bewonersactiviteiten kunnen altijd overgemaakt worden worden aan het Fonds voor Zuidoost. Als indirecte steun. In het kader van wederkerigheid van door en voor bewoners zullen wij kleinschalig incidenteel een beroep op dit fonds doen.
Door deze link van dit fonds te activeren, kunt u een bijdrage leveren voor Zuidoost.

Hartelijk dank voor uw donatie.