GIFTEN-SPONSERING

Steun Financieel

 

 

 

Steun financieel:

Giften bestemd voor bewonersactiviteiten kunnen altijd overgemaakt worden worden aan het Fonds voor Zuidoost. Als indirecte steun. In het kader van wederkerigheid van door en voor bewoners zullen wij kleinschalig incidenteel een beroep op dit fonds doen.
Door deze link van dit fonds te activeren, kunt u een bijdrage leveren voor Zuidoost.

Hartelijk dank voor uw donatie.

Wij zijn het Fonds voor Zuidoost dankbaar voor het toekennen van 800 Euro op 2 september 2021. Dit bedrag is aangevraagd voor de betaling van de factuur voor de oprichting bij notariele acte van Stichting Bewonersplatform Reigersbos op 8 september 2021.