Visie

We willen een leefbare buurt!

Dit doen we door te starten met een leefbare openbare ruimte.

We willen zichtbaarheid.

We gaan daarom alle info en kennis delen, via deze website.