WAT DOEN WIJ IN 2021

De lijst met voorgenomen activiteiten verzameld per 20 november 2020 is met een kolom ruimte aangevuld, met name ten aanzien van de uitvoeringoptie in Kazerne of infopunt in WC Reigersbos. Optioneel, afhankelijk van gebruik van de ruimte(s) door anderen. De programmering zal gebaseerd dienen te zijn op een kansrijke situatie. Dat betekent eerst plannen naast elkaar leggen.

Deze lijst voor 2021 bevat zowel incidentele als doorlopende activiteiten, bijv. eenmalig, 2x per jaar, maandelijks  1 of meerdere keren, of wekelijks. Deze lijst zal worden doorgenomen door het gebiedsteam en programma-manager sociaal om te bepalen in hoeverre de voorgestelde activiteiten in aanmerking komen bekostigd te worden vanuit een (buurt)budget.
Om deze reden is de relatie met de focusopgaven van het gebiedsplan alvast aangegeven. Zie bestand Focusopgaven en activiteiten bewonersplatform Reigersbos 4 maart 2021  Is dat niet in voldoende mate het geval, dan dient er andere financiele borging te worden verworven. Denk aan het FSB Fonds enz.
De huidige lijst is in deze fase dan ook nog summier. Niet helemaal in details uitgewerkt. Kost energie en tijd. En dat laatste is niet altijd vanzelfsprekend. Tijd is kostbaar, in Euro’s uit te drukken.