PLANNEN 2021 VOORTZETTING 2022

De plannen zijn onder de actieve bewoners geinvenariseerd per 20 november 2020 hebben enkele kolommen, met name ten aanzien van de uitvoeringoptie in de Kazerne, grote zaal, buurtkamer en bij EIGEN HAARD, Puiflijkpad 166. Optioneel, afhankelijk van gebruik van de ruimte(s) door anderen. De programmering zal gebaseerd dienen te zijn op een kansrijke situatie. Dat betekent eerst plannen naast elkaar leggen. Overtuigd in haalbaarheid, levensvatbaarheid.

Deze lijst voor 2021 bevat zowel incidentele als doorlopende activiteiten, bijv. eenmalig, 2x per jaar, maandelijks  1 of meerdere keren, of wekelijks. Deze zal dit jaar worden doorgenomen door het gebiedsteam en programma-manager sociaal om te bepalen in hoeverre de voorgestelde activiteiten in aanmerking komen bekostigd te worden vanuit een (buurt)budget.
Is dat niet in voldoende mate het geval, dan dient er andere financiele borging te worden verworven. Denk bijvoorbeeld aan het FSB Fonds.

De huidige lijst is nu voorlopig opgesteld. Niet helemaal in details uitgewerkt. Deze hangt vooral af van de motivatie van bewoners, die hiervoor bereid zijn zich in te zetten.  Voor de rest blijft op grond van de doelstelling van het platform het mogelijk dat bewoners met andere initiatieven komen, die niet op deze lijst staan.