Samengevat

Het ontplooien van maatschappelijke -en buurtgerichte initiatieven in Reigersbos.

 • Het opzetten en steunen van activiteiten ten behoeve van de- leef, woon, -en werk situatie en omgeving in Reigersbos voor jong en oud;
  • het stimuleren van deelname van de bewoners aan deze activiteiten;
  • het werken aan ontplooiing, met regie over het leven, zowel individueel als samen
 • te werken aan een stabiele, veilige -en zorgzame samenleving, waarin bewoners
  met elkaar omgaan, betrokken zijn; evenals voor de natuur, de planten en de dieren; het aanhaken bij en het versterken van de zelforganisaties van de buurt en instellingen;
 • het aanhaken bij en het versterken van zzp-ers, ondernemers, winkelcentrum en markt . Wijk en buurt economie stimuleren in samenwerking met zzp-ers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden;
 • een bijdrage te leveren als bewonersorganisatie vanuit de gebiedsanalyse en het gebiedsplan in wisselwerking met het stadsdeel Zuidoost, de Gemeente Amsterdam en
 • voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort
  en / of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bovenstaande doelen zijn concept-bepalingen voor de rechtsvorm, de Stichting Bewonersplatform Reigersbos.
Wanneer mogelijk z.s.m. opgericht in 2021. Hangt af van financiën en de werving van 1-ste bestuursleden.

Om de doelen effectief te kunnen bereiken zijn middelen nodig, waaronder voor personele inzet en ruimte, o.a. liefst een eigen plek.