Samengevat

De doelen van het bewonersplatform zijn onder te brengen in de voorgenomen 3 hoofdlijnen:

1. buurt & wijkeconomie
2. participatie & democratie
3. sociaal & maatschappelijk

Wat in een notariele akte verder staat omschreven

De nadere uitwerking gebeurt door de bewoners, actief in hun inbreng, bijdrage. Het welslagen hangt af van financiele middelen, ruimte. Dat laatste liefst met een eigen plek, bijv. een klein kantoor om vanuit te werken. Alleen vanuit de thuissituatie is niet gewenst.

Om de doelen effectief te kunnen bereiken deze nodig, naast voor personele inzet.