5. Zzp-ers – ondernemen

Nog niet actief. Er is wel visie, bij enkele deelnemers van het platform.
Voor de werkgroep zijn meer bewoners gewenst om dit thema aan te pakken.